Lên Lịch Trình Ngủ Đa Pha

#1

Originally published at: https://biohack.vn/len-lich-trinh-ngu-da-pha/

Thiết kế một lịch trình hiệu quả là một nghệ thuật dựa trên khoa học. Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng người ta chỉ đơn giản phát minh ra những lịch trình hàng ngày cho những giấc ngủ ngủ ngắn là cảm thấy yên tâm và hài lòng với nó. Thay vào…